nahled
Evidenční software pro restaurační a pohostinská zařízení umožnuje kompletní evidenci prodeje zboží včetně jídel .

Program umožnuje prodej přes neomezený počet samostatných prodejních míst s různým zaměřením (restaurace,výčep, fitness aj.)

Prodeje lze sledovat od jednotlivých položek zboží až po souhrnné ukazatele pro statistické vyhodnocování včetně exportu do dalších programů, například Excelu.Změny a novinky

1.41.2 - 15.10.2019
 • + Vinařská evidence - tisk protokolu o zpracování - u ceny za Mj rozšířen počet des. míst na 4
 • + Vinařská evidence - tisk evidenční knihy o zásobách vína č. 21 - přidána možnost pro výběr skladu
 • + Vinařská evidence - u láhvování se automaticky přebírá výchozí sklad z kmenové skladové karty
 • + Vinařská evidence - u operacích v nádobách přidána logická kontrola (scelování více zdroj. položek do více cílových položek)
 • + Vinařská evidence - historie změn, nyni se zapisují pouze změny které jsou nutné z hlediska z legislativy pro vinařskou evidenci
      (změna sklad. položky, množství,datum pohybu aj.)
 • + Vinařská evidence - dokončena implementace využití tvorby individuálních cen v pracovních operacích (například pro ocenění kalů)
 • + Skladové hospodařství - přidány údaje do číselníku skladů (pořadí a zkrácený název skladu)
 • + Skladové hospodařství - upravená tisková sestava o stavech zásob a jejich finanční hodnotě
 • + Skladové hospodařství - v modulu "spárování převodek" vylepšena možnost pohybu pomocí kolečka myši
 • - Vinařská evidence - ošetřen stav kdy na některých konfiguracích hardware mohlo docházet k chybě u přepočtu přípravků v prac. operacích
 • - Skladové hospodařství - odstraněn stav kdy při kombinaci výběrů ve skladovém dokladu docházelo k chybovému hlášení
1.40.1 - 6.10.2019
 • + Skladové hospodařství - komplexní přepracování a využití výpočtů skladových cen
 • + Vinařská evidence - tisková sestava evidenční knihy 22 s možností výběru skladu
 • + Vinařská evidence - tisková sestava evidenční knihy 21 přidány údaje z výroby vína
 • + Vinařská evidence - přidán nový modul s výstupy přehledů pro výrobu a ztráty u vinařských produktů
 • + Vinařská evidence - v přehledech výkupních lístků přidány další sloupce s doplňkovými údaji
 • + Vinařská evidence - v modulu výkupních lístků přidán údaj "Uživatelská kategorie" jako další rozšíření rozborových ukazatelů
 • + Vinařská evidence - v ostatních přehledech přidána nová tisková sestava o zpracování hroznů
 • - Vinařská evidence - opraven výstup u přílohy 21 pokud název skladové položky přesahoval délku 80 znaků
 • + Aplikace - rozšíření funkcionality uživatelských pohledů mřížek, lze nastavovat viditelnost jednotlivých sloupců
 • + Aplikace - zkušební EET certifikáty nahrazeny novými s platností do roku 2022
1.39.1 - 11.9.2019
 • + Aplikace - rozšířen a přepracován modul pro nastavení parametrů"
 • + Vinařská evidence - v modulech pro pracovní operace zvětšen počet znaků pro zadání poznámky"
 • + Vinařská evidence - v modulech pro pracovní operace přidána rozšíření pro finanční operace "
 • + Maloobchodní prodeje - přidány nové tiskové sestavy s přehledy pro přefakturaci mezi prodejci
 • + Skladové hospodařství - nový tiskový dialog pro výběr tisku skladového dokladu
 • + Skladové hospodařství - (skladové pohyby) umožněn tisk dokladů podle agendy (protokol o zpracování, skladový doklad)
 • - Vinařská evidence Lite- opravena chyba při ukládání nového záznamu
1.38.2 - 8.9.2019
 • + Vinařská evidence - nová tisková sestava "Protokol o zpracování produktu - pouze údaje o množství"
 • + Vinařská evidence - upravena tisková sestava "Protokol o zpracování produktu - včetně cenových údajů"
 • - Vinařská evidence - oprava algoritmu při změně výchozí položky v cílové nádobě
 • + Maloobchodní prodeje - v přehledech dokladů přidány rychlé filtry
 • + Aplikace - možnost vytvářet a používat uživatelské pohledy mřížek, lze nastavovat pořadí a šířku sloupců (nastavení platná pro daný PC).
 • + Aplikace - nový formulář "Místní nastavení" pro uživatelská nastavení a výběry (nastavení platná pro daný PC).
1.38.1 - 1.9.2019
 • + Vinařská evidence - Prohlášení o zásobách - přidán kontrolní mechanismus na vyplnění vlastníka skladů
 • + Vinařská evidence - v čís. odrůd přidána funkce pro možnost automatického vyplnění předdefinovanými odrůdami vín
 • + Vinařská evidence - přidána sekce "Přehled výkupních lístků" včetně nových tiskových sestav
 • + Vinařská evidence - rozšířena sekce "Přehled vinic" včetně včetně nových tiskových sestav
 • + Vinařská evidence - možnost nastavit výběr nádob vybraných skladů (majitel domovského skladu nádob)
 • + Skladové hospodařství - možnost nastavení přístupu jednotlivých uživatelů na vybrané sklady (čís. uživatelů)
 • + Skladové hospodařství - upraven vzhled a nastavení formuláře pro pořizování skladových dokladů
1.37.1 - 26.8.2019
 • + Skladové hospodářství - při pořizování dokladů lze vytvořit novou skladovou kartu
 • + Skladové hospodářství (stav zásob) - nová tisková sestava s finančními ukazateli "
 • + Číselník nádob - přidány údaje "Poznámka" a "Umístnění nádoby"
 • + Číselník nádob - nová tisková sestava "Seznam nádob podle skladů"
 • + Číselník období - přidána varianta pro slovenské uživatele
 • + Aplikace - upraveny a zpřesněny popisky menu (firmy-prodejci, pracovní-prodejní místa)
 • + Aplikace - nová pravidla pro dílčí nastaveni k jednotlivým modulům (nový aktivační klíč bude poskytnut)
1.36.1 - 20.8.2019
 • + Číselník odrůd - přidán kontrolní mechanismus proti smazaní odrůdy pokud je definována v číselníku šarží
 • + Skladové hospodařství - (modul párování) přidány součty množství pro porovnání příjemky proti výdejce
 • - Nabídka nádob- opraveno špatné načítání podle definovaného vzorce
1.35.1 - 19.8.2019
 • + Skladové hospodařství - nový modul pro spárování výdejek a příjemek v rámci převodů mezi sklady
 • + Skladové hospodařství - V dokladech lze nastavit filtraci nabídky nádob podle vybraného skladu
 • + Parametry (vinařská evidence 1) - přidáno pole pro nastavení údajů které se budou zobrazovat v nabídkových seznamech nádob
 • + Číselník pracovních míst (nastavení tisku)- přidána volba jaký tiskový náhled používat v přehledech při dotisku účtenek
 • + Prodejní panel - při odesílání bonu do kuchyně dojde i náhledu bonu s možnosti tisku
 • + Prodejní panel - upravena základní tisková šablona účtenky (sekce EET se tiskne pouze pokud jsou údaje evidovány v žurnálu EET)